แบบบ้าน
(พื้นที่ใช้สอย)

PERSPECTIVE

FLOOR PLAN

MERSEY