PROJECT
OVERVIEW

FACILITIES
FACILITIES
เข้าออกโครงการด้วยระบบบัตรเปิดปิดไม้อัตโนมัติ สะดวกสบายกับ FIBER OPTIC ด้วยเน็ตความเร็วสูงในการรับส่งข้อมูล พร้อมติดตั้งเข้ากับจุดเชื่อมต่อโทรศัพท์ และจุดโทรทัศน์ SMART TV ทุกหลัง ทุกยูนิต