ภาพรวมโครงการ

ระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบรักษาความปลอดภัย
ด้วยเทคโนโลยีป้องกัน ระบบสัญญาณกันขโมย 2 ชั้น ประตูและหน้าต่างบ้านทุกหลังภายในโครงการ ติดตั้งด้วยระบบสัญญาณ MAGNETIC และระบบสัญญาณ MOTION เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ยาม 24 ชม.