ภาพรวมโครงการ
ระบบกล้องวงจรปิด
ระบบกล้องวงจรปิด
อุ่นใจในการรักษาความปลอดภัย ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดความคมชัดสูง (CCTV) ตั้งแต่บริเวณประตูทางเข้าโครงการจนถึงทางแยกต่างๆ ซึ่งสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งโครงการ